logo

Ukoliko prijavljujete više učesnika, molimo Vas da popunite prijavni obrazac posebno za svakog učesnika. Jedna prijava – jedan učesnik.

Unesite sve tačne podatke. U informacije o učesniku obavezno unesite e-mail i tačno ime i prezime osobe koja će prisustvovati konferenciji.

Uplatu kotizacije možete izvršiti na račun otvoren kod Banke poštanska štedionica a.d. Banja Luka br. 571-010-00000792-16. Primalac: JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci, Sime Matavulja bb, Banja Luka. Svrha doznake: uplata kotizacije.

Uplatu kotizacije iz inostranstva možete izvršiti na devizni račun otvoren kod Banke poštanska štedionica a.d. Banja Luka br. BA395710070300017525, BIC/SWIFT KOBBBA22, JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci, Sime Matavulja bb, Banja Luka BiH.


Cijena kotizacije za doktore medicine i stomatologije:

Cijena kotizacije za medicinske sestre/tehničare:


Nakon izvršene uplate na e-mail koji ste ostavili u prijavi dobićete PDF dokument sa QR kodom sa kojim ćete se moći akreditovati za učešće na konferenciji.