logo

Prijavi se

Prilikom prijave birate da li želite da pratite cijelu konferenciju D Days (10:00 – 17:30) ili samo panele o nekretninama (15:30 – 17:30).

VAŽNO: Ukoliko prijavljujete više učesnika, molimo Vas da popunite prijavni obrazac posebno za svakog učesnika.

Jedna prijava – jedan učesnik.

Unesite sve tačne podatke. U informacije o učesniku obavezno unesite e-mail i tačno ime i prezime osobe koja će prisustvovati konferenciji.

Na akreditacijama će biti ispisani podaci koje ovdje unesete.