logo

Ukoliko prijavljujete više učesnika, molimo Vas da popunite prijavni obrazac posebno za svakog učesnika. Jedna prijava – jedan učesnik.

Unesite sve tačne podatke. U informacije o učesniku obavezno unesite e-mail i tačno ime i prezime osobe koja će prisustvovati konferenciji.

Na akreditacijama će biti ispisani podaci koje ovdje unesete.

Uplatu kotizacije možete izvršiti na račun otvoren kod MF banke a.d. Banja Luka br. 572-106-00018584-24. Primalac: Bam consult d.o.o. ul. Kninska br.8, Banja Luka. Svrha doznake: uplata kotizacije.

Cijena kotizacije za prisustvo konferenciji iznosi 421,20 KM sa uračunatim PDV-om (360,00 KM bez uračunatog PDV-a).

Za ino uplate: Cijena kotizacije sa uključenim PDV-om iznosi 215,34 EUR (184,05 EUR bez uračunatog PDV-a). Devizni račun BAM consult: BA395672410000455957; Atos banka A.D. Banja Luka; SWIFT: SABRBA2B.

Nakon izvršene uplate na e-mail ćete dobiti PDF dokument sa QR codom sa kojim ćete se moći akreditovati za učešće na konferenciji.


Za sve dodatne informacije možete nas direktno kontaktirati putem emaila ili telefona:

Kontakt osoba: Nataša Basalo

Telefoni: +387 51 961 761, 762 ili +387 66 128 833,

Email: kotizacije@bamconsult.biz