logo

Prijavi se

Poštovani/a, drago nam je što ste izrazili interes za učešće na konferenciji.

VAŽNO: Ukoliko prijavljujete više učesnika, molimo Vas da popunite prijavni obrazac posebno za svakog učesnika. Jedna prijava – jedan učesnik.

Unesite sve tačne podatke. U informacije o učesniku obavezno unesite e-mail i tačno ime i prezime osobe koja će prisustvovati konferenciji.

Na akreditacijama će biti ispisani podaci koje ovdje unesete.